Pop! Moana

Funko Pop! Moana figures

Click here for the Funko Pop! vinyl Moana checklist

Buy directly from Amazon
Moana & Pua

Disney / #213

Maui

Disney / #214

Young Moana

Disney / #215

Voyager Moana

Disney / #217

Young Moana (Seated)

Disney / #218

Hei Hei

Disney / #292

Grandma Tala

Disney / #418

Te Ka

Disney / #419

Te Fiti

Disney / #420

Tamatoa

Disney / #421

Pua & Hei Hei

Disney / #422

Moana with Kakamora

Disney / 2 Pack